ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι

To PriceTracker.gr παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο να έχει γρήγορη, άμεση και αναλυτική αντίληψη του ανταγωνισμού τόσο σε επίπεδο τιμών προϊόντων όσο και σε επίπεδο γενικότερης παρακολούθησης των ανταγωνιστών.

Η ανάλυση προσφέρεται για όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος του συνεργαζόμενου εμπόρου παρουσιάζοντας σε συνεχή βάση τις τιμές αυτών από άλλα eShops, τα οποία διαθέτουν τα ίδια προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης σε βάθος των τάσεων της αγοράς. Μέσω της ανάλυσης, μπορεί να ληφθούν αποφάσεις για άμεση προσαρμογή των τιμών, στο επιθυμητό επίπεδο, ώστε να αυξάνεται διαρκώς η ανταγωνιστικότητα του eShop.