ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Που πλεονεκτεί

Η παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών γίνεται καθημερινά και συνεχόμενα

Η ενημέρωση γίνεται αυτοματοποιημένα, μέσω email, και παρουσιάζει στο σύνολο των προϊόντων τι ακριβώς συμβαίνει

Δίνει έτσι τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης ώστε η τιμολογιακή πολιτικής σας να ειναι ελεγχόμενη.