ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τι απαιτείται από εσάς

Από πλευράς της επιχείρησης απαιτείται η παροχή ενός online αρχείου XML για τα προϊόντα / κωδικούς που θέλετε να παρακολουθείτε. Η μορφή του αρχείου είναι εξαιρετικά απλή .

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα για αρχείο σε μορφή Excel.